Svenska som andraspråk är - precis som svenska - ett ämne som ingår i grundläggande behörighet och krävs för att man ska kunna studera vidare på eftergymnasial nivå. Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3. Man kan alltså säga att svenska 1 motsvarar svenska som andraspråk 1 och så vidare.

2978

Svenska som andraspråk 3 Ansök här. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag.

Du kommer bland annat att skriva texter av vetenskaplig karaktär och också öva på att kritiskt granska sådana texter. Provet i kurs 3 är obligatoriskt för studieförberedande program och gemensamt för kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Provet består av två delprov som prövar skriftlig samt muntlig framställning. Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 3 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats. Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer.

  1. Tillamook weather
  2. Hur många norska kronor är en svensk krona
  3. Instagram 76ers
  4. Torsås marknad 2021
  5. Stim pengar på spotify
  6. De la gardievägen 8 531 50 lidköping sverige
  7. Jättar grekisk mytologi
  8. Novell 2021
  9. Gummiverkstad skellefteå

The main aim of SAS is to make you eligible for higher studies in Sweden. Du ska ha lägst betyget E i Svenska som andraspråk 2; Om Svenska som andraspråk A och B. Dessa kurser har ersatts av de nya kurserna SVA 1, SVA 2 och SVA 3. Den som läst någon av de äldre kurserna, kunde göra särskild prövning i SAS A och SAS B fram till juli 2016. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Svenska som andraspråk. I Kontext för andraspråkselever ingår två titlar: Kontext Svenska som andraspråk 1 och Kontext Svenska som andraspråk 2-3. Båda läromedlen är skrivna utifrån beprövad forskning om andraspråksinlärning och utgår ifrån genrepedagogik och en kontrastiv språksyn.

Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning Minst 52,5 hp Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Anmälningskod: HDA-H38H5 

Svenska impulser 3 av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson. ISBN: 9789152319895 Köps enklast i någon nätbokhandel t.ex.

Svenska som andraspråk 3 ingår i alla högskoleförberedande gymnasieprogram. Information om kursens innehåll får du om du klickar på kurskoden.

Mer information hittar du på Skolverkets hemsida, se relaterade länkar. Sidan senast granskad den 22 mars 2021 svenska, engelska och matematik är uppdelade i flera kurser exempelvis Svenska 1,. Svenska 2 och Svenska 3.

Den retoriska arbetsprocessen. Vetenskapligt skrivande av utredande och argumenterande texter. Källhantering och källkritik. Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik.
Cecilia åsberg

att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet.

Läs mer på Skolverkets webbplats.
Charlotte thornberg

b-lpk blodprov
försäkring skandiabanken
johnny cash österåker
sök adress på personnummer
problematisera teamarbete
social darknet

Svenska 3 (100 poäng). I kursen behandlas muntlig framställning samt skriftlig framställning av den vetenskapliga texttypen, språkriktighet, 

På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. Delprov A: skriftlig framställning En argumenterande text där eleven presenterar fördelar med kursen "Svenska som andraspråk 3". Utdrag Det är inte lätt att behärska svenska , men däremot är det inte svårt att få makt över svenskan om man får lära sig på ett rätt sätt som det är faktiskt i min kurs "Svenska som andraspråk" . Svenska 3 eller Svenska B. Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013. Observera att Svenska kurs 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.